Nestkeuring V-nest

  Kennel  "De Zwarte Fruinen"

Nestkeuring V-nest


op 28 mei 2006.


Veerle Nouchka "De Zwarte Fruinen"

Vibeke Nouchka "De Zwarte Fruinen"

Nouchka

Vincent Sil "De Zwarte Fruinen"

Volmer Sil "De Zwarte Fruinen"

Veerle Nouchka "De Zwarte Fruinen" (links) en Vibeke Nouchka "De Zwarte Fruinen" (rechts)