Hollandse Smoushonden Club

Informatie over de Hollandse Smoushonden Club


 

 

De Hollandse Smoushonden Club is op 1 april 1978 opgericht.


De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland heeft het ras Nationaal erkend.

Het ras is ook FCI erkend.


De Hollandse Smoushonden Club is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer V0453040.


In het najaar wordt er altijd een clubmatch gehouden voor leden en niet leden.


Diverse andere activiteiten worden georganiseerd zoals b.v.:


Verschillende wandelingen

Gedragstesten

Ritsdagen

etc.


Het clubblad verschijnt 5 x per jaar.


Mocht u nadere informatie wensen over de Hollandse Smoushonden Club en de raskenmerken zie de links.