Markiesjesverenigingen

Markiesjes Welzijn Vereniging

Op 31 december 2020  is er een nieuwe Markiesjesvereniging opgericht door een aantal verontruste leden die zich niet konden vinden in het (fok)beleid van de Nederlandse Markiesjes Vereniging.

Deze vereniging heeft als doel het op verantwoorde wijze fokken van Markiesjes waarbij gezondheid en welzijn van het ras voor op staat.


Voor nadere informatie over deze vereniging zie de betreffende link.


www.markiesjeswelzijn.nl

Informatie over de Nederlandse Markiesjes Vereniging

De Nederlandse Markiesjes Vereniging is opgericht op 24 juni 1979 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 40047322.


De Vereniging is lid van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.


De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland heeft het ras Nationaal erkend op 1 mei 1999.


Het clubblad "Markiesjespost" verschijnt 4 x per jaar.


Door de Vereniging worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals:


Clubmatch

Markiesjesweekend

Nieuwjaarswandeling en andere wandelingen

Jonge hondenkeuring

etc.


Mocht u nadere informatie wensen over de Nederlandse Markiesjes Vereniging en de raskenmerken zie de links